Search form

Dànì Kèhoį̀wo 44:4

4Kǫ̀godeè gots'ǫ nıwà geède-le-t'ıì Joseph, dǫ yegha kǫ̀-k'èdìı elı̨ı̨ sìı ts'ǫ̀ hadı, “Eyı dǫ gık'èè-t'ıì aąde, gıt'àwhı̨ı̨tła nı̨dè gıts'ǫ̀ dıı haı̨dı, ‘Dànìghǫ naxıts'ǫ̀ nezı̨į̀ eghàlats'ı̨ı̨dà k'èxa ekǫ-le gots'ǫ̀ eghàlaahda?

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index