Search form

Dànì Kèhoį̀wo 44:7

7Hanìkò gıts'ǫ̀ hagedı, “K'àowo, dànìghǫ hanì gots'ǫ̀ goı̨de? Hanì eghàlats'eeda ha honàedı nıìle!

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index