Search form

Dànì Kèhoį̀wo 44:9

9Gota gots'ǫ dǫ ı̨łè weɂǫhchì yìı sǫǫ̀mba degoo lıbò wheɂǫ nı̨dè ełaàwı ha, eyıts'ǫ goxı̨ hazǫǫ̀ negha eghàlats'eedaa-dǫǫ̀ ts'ı̨ı̨lı̨ ha,” gedı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index