Search form

Dànì Kèhoį̀wo 45:5

5Hanìkò weghǫ dahjı̨-le, naxıghǫnàseèdì t'à edets'ǫ̀ ààhch'e-le. Nǫ̀htsı̨ dǫ łǫ edaxàgole gha naxınakweè seèhɂà hǫt'e.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index