Search form

Dànì Kèhoį̀wo 45:6

6Dıì xè nàke xo gots'ǫ dèè k'e t'asìı wı̨ı̨zìı dehshe-le, eyıts'ǫ ı̨daà sı̨làı xo gots'ǫ̀ t'asìı dehshe-le t'à dǫ dèè k'e eghàlageeda ha nıìle.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index