Search form

Dànì Kèhoį̀wo 45:7

7Hanìkò Nǫ̀htsı̨ sìı dıı nèk'e naxıts'ǫ dǫ gǫ̀hłı̨ ha nıwǫ, eyıts'ǫ enıìyah nechàa t'à edaxànaxele ha nıwǫ t'à naxınakweè seèhɂà hǫt'e.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index