Search form

Dànì Kèhoį̀wo 46:17

17Dıı Asher weza agı̨ı̨t'e: Imnah, Isvah, Isvı eyıts'ǫ Berıyah. Gıdè Serah wìyeh. Eyıts'ǫ dıı Berıyah weza agı̨ı̨t'e: Heber eyıts'ǫ Malkel.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index