Search form

Dànì Kèhoį̀wo 46:19

19Jacob wets'èkeè Rachel gots'ǫ weza nàke: Joseph eyıts'ǫ Benjamın.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index