Search form

Dànì Kèhoį̀wo 46:28

28Nagıadè nı, Jacob edeza Judah, Joseph ts'ǫ̀ edenakweè yeèhɂà, Goshen nèk'e edı̨į̀ ts'ǫ̀ goòɂàa sìı dayeehke ha t'à. Goshen nèk'e nègı̨ı̨de ekò,

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index