Search form

Dànì Kèhoį̀wo 46:33

33K'àowocho Faraoh naxıkayaı̨htı xè dıı hadıì danaxeehke, ‘Ayìı la ghàlaahda?’ naxèhdı nı̨dè,

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index