Search form

Dànì Kèhoį̀wo 46:4

4Ekǫ Egypt nèk'e ts'ǫ̀ nexè ahde ha, eyıts'ǫ k'achı̨ jǫ nèk'e ts'ǫ̀ anehłe ha hǫt'e. Nelǫ nèhòı̨wo nı̨dè neza Joseph wetł'aà newhìle ha,” yèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index