Search form

Dànì Kèhoį̀wo 47:13

Bò whìle ekò Joseph Egypt nèk'e k'àowo elı̨

13Eyı nèk'e hazǫǫ̀ sıì bò whìle agòjà t'à weghǫ shègezhee gǫ̀hłı̨-le. Bò whìle t'à Egypt got'ı̨į̀ eyıts'ǫ Kanan got'ı̨į̀ nàgetso-le agejà.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index