Search form

Dànì Kèhoį̀wo 47:16

16Joseph gots'ǫ̀ hadı, “Naxısǫǫ̀mbaà hazǫǫ̀ wek'ehǫǫwo t'à naxıts'ǫ tıts'aàdìı jǫ nìahwha, eyı k'èxa tł'olà naxıghàehdı ha,” gòhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index