Search form

Dànì Kèhoį̀wo 47:17

17Eyıt'à edets'ǫ tıts'aàdìı Joseph ts'ǫ̀ geèwa; gıts'ǫ tłı̨cho, tłı̨tsoa, sahzǫ̀ą, ejıetsoa eyıts'ǫ ejıe k'èxa tł'olà goghàı̨dì. Eyıt'à eyı xo k'e gıts'ǫ tıts'aàdìı hazǫǫ̀ k'èxa gowànı̨ı̨dì.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index