Search form

Dànì Kèhoį̀wo 47:27

27Ekò Israel got'ı̨į̀ gı̨ı̨lı̨ı̨ sìı Egypt nèk'e Goshen gòyeh nàgedè. Ekǫ kǫ̀, dèè xè nàgeèhdì eyıts'ǫ gıza łǫ agòjà.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index