Search form

Dànì Kèhoį̀wo 47:28

28Jacob, hoònǫ-daats'ǫ̀-łǫ̀hdı̨ xo Egypt nèk'e nàı̨dè, hazǫǫ̀ t'à ı̨łèakw'eènǫ-daats'ǫ̀-dı̨ènǫ-daats'ǫ̀-łǫ̀hdı̨ (147) xo ts'ǫ̀ ı̨ı̨dà.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index