Search form

Dànì Kèhoį̀wo 47:29

29Israel, ełaàwı ha nìkw'o ekò edeza Joseph hayaı̨htıì hayèhdı, “Sets'ǫ̀ nınì nezı̨ nı̨dè nı̨là sedzak'o nìı̨chı xè sets'ǫ̀ ehkw'ı eghàlaı̨da gha yatı nàtsoo seghàı̨ɂà. Jǫ Egypt nèk'e sekw'ǫǫ̀ nìı̨tį̀-le.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index