Search form

Dànì Kèhoį̀wo 47:7

7Eyı tł'axǫǫ̀ Joseph, edetà Jacob k'àowocho Faraoh ts'ǫ̀ goyayeèhchì. Jacob k'àowocho Faraoh k'eèyaı̨htı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index