Search form

Dànì Kèhoį̀wo 47:9

9Jacob yets'ǫ̀ hadı, “Įłèakw'eènǫ-daats'ǫ̀-taènǫ xo dıı nèk'e nàıhdè hǫt'e. Secho gıxèht'eè whaà dıı nèk'e nàıhdè-le xè hoìla łǫ sexè k'ehokw'o,” yèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index