Search form

Dànì Kèhoį̀wo 48:14

14Hanìkò Israel nàgòts'ehnèe ts'ǫ edılà t'à Efrayım wekwì k'e dawhehdì, Efrayım gochı elı̨ ne kò. Israel edegǫ̀ǫ̀ ełek'ète whelaà ayį̀į̀là gà ı̨hts'ǫts'ǫ edılà t'à Manaseh wekwì k'e dawhehdì, ededı̨ t'akwełǫ̀ǫ̀ wegǫ̀hłı̨ ne kò.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index