Search form

Dànì Kèhoį̀wo 48:18

18Joseph edetà ts'ǫ̀ hadı, “Età hanì-le, dıı sìı t'akwełǫ̀ǫ̀ wegǫ̀hłı̨ hǫt'e, nılà nàgòts'ehnèe wekwì k'e daı̨chı,” yèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index