Search form

Dànì Kèhoį̀wo 48:2

2Jacob, “Neza Joseph nets'ǫ̀ nììtła,” gıìhdı ekò nàtso-le kò daèhte k'e whedaà adììdlà.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index