Search form

Dànì Kèhoį̀wo 48:21

21Eyı tł'axǫǫ̀ Israel, Joseph ts'ǫ̀ hadı, “Hòt'a ełaehwhı ha nìkw'o, hanìkò Nǫ̀htsı̨ nexè at'ı̨ ha, eyıts'ǫ necho gınèk'e ts'ǫ̀ anele ha.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index