Search form

Dànì Kèhoį̀wo 48:3

3Jacob, edeza Joseph ts'ǫ̀ hadı, “Kanan nèk'e Luz gòyeh ekǫ Nǫ̀htsı̨ t'asìı wegha dìì-le sìı sets'ǫ̀ wègoèht'į̀ xè yatı nezı̨ı̨ seghàı̨ɂǫ ı̨lè.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index