Search form

Dànì Kèhoį̀wo 48:5

5“Jǫ nets'ǫ̀ nèehtła kwe neza nàke Egypt nèk'e gıgǫ̀hłı̨ı̨ sìı seza gı̨ı̨lı̨ gha gııtà ha. Seza Ruben eyıts'ǫ Sımeyon lanì Efrayım eyıts'ǫ Manaseh seza gı̨ı̨lı̨ ha.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index