Search form

Dànì Kèhoį̀wo 49:1

Jacob edeza k'eèyaı̨htı

1Eyı tł'axǫǫ̀ Jacob edeza gokayaı̨htı, hadı, “Segà nìahdè, ı̨daà naxıxè dàgode ha sìı naxıts'ǫ̀ haehsı̨ ha.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index