Search form

Dànì Kèhoį̀wo 49:18

18“Sets'ǫ̀ K'àowo, edaxàsı̨ı̨htè ha nedanaehɂı̨.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index