Search form

Dànì Kèhoį̀wo 49:19

19“Gad, egeeɂį̀ı̨-dǫǫ̀ hǫtsaa gık'aladè ha,

hanìkò ededı̨ nagodeezhı ha.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index