Search form

Dànì Kèhoį̀wo 49:2

2“Seza yàahłı̨ı̨ sìı segà łą̀ą nìahdè gà seàhkw'ǫ.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index