Search form

Dànì Kèhoį̀wo 49:25

25Netà Wenǫ̀htsı̨ nets'àdı ha,

Nǫ̀htsı̨ t'asìı wegha dìì-le sìı yat'a gots'ǫ chǫh eyıts'ǫ dèè gotł'a ts'ǫ tı t'à

nexè sìghà ayele ha,

tıts'aàdìı łǫ eyıts'ǫ chekoa łǫ neghàyele ha.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index