Search form

Dànì Kèhoį̀wo 49:32

32Eyı dèè eyıts'ǫ wek'e kwe-yìı-gòɂǫǫ sìı gocho Het got'ı̨į̀ ghǫ nàgeehdì ı̨lè,” Jacob hadı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index