Search form

Dànì Kèhoį̀wo 49:33

33Jacob edeza gots'ǫ̀ hadı tł'axǫǫ̀ edekè daèhte k'e ayį̀į̀là, nǫǫde xàèhjı gà ełaı̨wo, eyıts'ǫ wecho gots'ǫ̀ ajà.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index