Search form

Dànì Kèhoį̀wo 49:6

6Dǫ naàhtǫ ełegeèhdì nı̨dè gıxè aht'ı̨ ha-le,

eyıts'ǫ gıxè whıhda ha dehwhǫ-le.

Sıì gınàhǫ̀ǫht'è t'à dǫ ełaàgı̨ı̨hdè,

eyıts'ǫ t'asìı ghǫ-le ejıe wedzaà tàgı̨ı̨hwho.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index