Search form

Dànì Kèhoį̀wo 49:7

7Sıì gınàhǫ̀ǫht'è xè dǫweè gha gınì nàtso t'à

gıxè hojıì hòɂǫ welè.

Israel got'ı̨į̀ gıta ts'ǫ̀ ehkègehdè agehłe ha.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index