Search form

Dànì Kèhoį̀wo 5:12

12Kenan łǫ̀hdı̨ènǫ weghoò ekò wezaa Mahalel wegǫ̀hłı̨.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index