Search form

Dànì Kèhoį̀wo 5:15

15Mahalel ek'ètaènǫ-daats'ǫ̀-sı̨làı (65) weghoò ekò wezaa Jared wegǫ̀hłı̨.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index