Search form

Dànì Kèhoį̀wo 5:18

18Jared ı̨łèakw'eènǫ-daats'ǫ̀-ek'ètaènǫ-daats'ǫ̀-nàke (162) weghoò ekò wezaa Enoch wegǫ̀hłı̨.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index