Search form

Dànì Kèhoį̀wo 5:2

2Dǫzhìı eyıts'ǫ ts'èko whehtsı̨, gıxè sìghà hòɂǫ gha gok'eèyaı̨htı. Gòèhtsı̨ ekò “done” gòhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index