Search form

Dànì Kèhoį̀wo 5:26

26Lamek wegǫ̀hłı̨ tł'axǫǫ̀ Metuselah k'achı̨ łǫ̀hdı̨akw'eènǫ-daats'ǫ̀-ek'èdı̨ènǫ-daats'ǫ̀-nàke (782) xo ts'ǫ̀ ı̨ı̨dà. Weza eyıì-le łǫ, eyıts'ǫ wetì sı łǫ gòı̨lè.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index