Search form

Dànì Kèhoį̀wo 5:29

29Noah wìyeh ayį̀į̀là, hadı, “Nǫ̀htsı̨ dèè xè hoìla xàyaı̨htı ı̨lè, eyıt'à hòtł'ò wek'e eghàlats'ı̨ı̨dà, hanìkò dıı chekoa wet'à goxè hok'èts'ǫǫ̀ agode ha,” hadıì xàyaı̨htı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index