Search form

Dànì Kèhoį̀wo 5:32

32Noah sı̨làekw'eènǫ (500) weghoò tł'axǫǫ̀ weza taı gıgǫ̀hłı̨, Shem, Ham eyıts'ǫ Jafet gìyeh.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index