Search form

Dànì Kèhoį̀wo 5:6

6Set ı̨łèakw'eènǫ-daats'ǫ̀-sı̨làı (105) weghoò ekò wezaa Enosh wegǫ̀hłı̨.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index