Search form

Dànì Kèhoį̀wo 50:12

12Eyıt'à Jacob weyatıì k'ę̀ę̀ weza eghàlagı̨ı̨dà.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index