Search form

Dànì Kèhoį̀wo 50:14

14Joseph edetà wekw'ǫǫ̀ nìı̨htǫ tł'axǫǫ̀ Egypt nèk'e ts'ǫ̀ anajà. Wı̨ı̨de eyıts'ǫ dǫ łǫ wetà wekw'ǫǫ̀ nìtį̀ ha goxè aget'ı̨ı̨ sìı gıxè naèhde.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index