Search form

Dànì Kèhoį̀wo 50:21

21Eyıt'à t'asìı ghǫ dahjı̨-le. Naxık'èhdì ha eyıts'ǫ naxıza sı gık'èhdì ha,” gòhdı. Joseph hanì yatı nezı̨ı̨ t'à gıdzeè nàtsoò agǫ̀ǫ̀là.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index