Search form

Dànì Kèhoį̀wo 50:22

Joseph ełaı̨wo

22Joseph, wetà wèot'ı̨ xè Egypt nèk'e nàgı̨ı̨dè. Įłèakw'eènǫ-daats'ǫ̀-hoònǫ xo ts'ǫ̀ ı̨ı̨dà.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index