Search form

Dànì Kèhoį̀wo 50:25

25Joseph, Israel weza yatı nàtsoo gèhtsı̨į̀ agǫ̀ǫ̀là, hadı, “Nǫ̀htsı̨ ekǫ nèk'e ts'ǫ̀ xànaxeèwa nı̨dè sekw'ǫǫ̀ jǫ nèk'e gots'ǫ edexè ahłe gha naxıyatıì seghàahɂà,” gòhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index