Search form

Dànì Kèhoį̀wo 50:6

6K'àowocho Faraoh yets'ǫ̀ hadı, “Netà wexè yatı nàtsoo wheęhtsı̨ k'ę̀ę̀ ekǫ wekw'ǫǫ̀ whetǫ anele,” yèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index