Search form

Dànì Kèhoį̀wo 50:8

8Joseph wekǫ̀ gots'ǫ wèot'ı̨, wı̨ı̨de, eyıts'ǫ wetà wekǫ̀ ts'ǫ dǫ gıxè agejà. Gıza eyıts'ǫ gıts'ǫ tıts'aàdìı zǫ Goshen nèk'e ageèhkw'e.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index