Search form

Dànì Kèhoį̀wo 50:9

9Tłı̨cho-behchı̨į̀ łǫ eyıts'ǫ dǫ tłı̨cho t'à k'egedèe goxè agejà. Sıì dǫ łǫ gok'ègeède.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index